Home image
TAYTAY CARE CARD - Proyektong ibinahagi sa mga mamamayan ng Taytay mula sa SANGUNIANG BAYAN at Mayor Joric Gacula.
INTERESADO KABA MAKAKUHA NG CARE CARD? (PARAAN NG PAGKUHA NG CARD)
KUNG IKAW AY MYEMBRO, MAARI MO NA MAKITA ANG IYONG RECORD. Member image ANO ANG PANGUNAHING BENEPISYO NG CARD NA ITO? ANG AMING PARTNERS:
Generika
BenLife Insurance
Med Central
BPI
Taytay Emergency